Tygodnik Tucholski
ul. Karasiewicza 3
89-500 Tuchola

Tel: 52 334 88 88
Fax: 52 334 88 88

listy@tygodnik.pl
Tygodnik Tucholski: | 2005 | | numer 1/2005 |
Likwidacji nie będzie
Przedszkola w Kęsowie i Piastoszynie nie zostaną zlikwidowane.

W programie grudniowej sesji Rady Gminy w Kęsowie pojawiła się informacja o podjęciu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego w Kęsowie i Piastoszynie oraz przekształcenia w oddziały przedszkolne w Zespołach Szkół w Kęsowie i Żalnie.

– O co w tym wszystkim chodzi? Mieszkańcy, którzy czytali zawiadomienie o sesji żądali wyjaśnień odnośnie tego punktu – mówił Kazimierz Czerwiński, sołtys Piastoszyna.

Podobne telefony z pytaniami od zatroskanych rodziców otrzymała Maria Szweda.

Okazało się jednak, że podjęcie uchwały to czysta formalność. Oba przedszkola od dawna już fizycznie przekształcone zostały w placówki przy Zespołach Szkół w Kęsowie i Żalnie. Teraz radni poprzez uchwałę mieli uporządkować system prawny obu placówek.

– Od strony prawnej sprawa wówczas nie została uregulowana, stąd to dzisiejsze głosowanie. Chciałbym, by takie wyjaśnienie znalazło się również w naszej prasie, by rodzice nie mieli podstaw do niepokoju – apelował Witold Ott.

Podczas głosowania nad uchwałą kęsowscy radni zgodnie podnieśli ręce.

W kuluarowych rozmowach padły jednak też inne stwierdzenia.

– Dobrze, że na koniec roku pamięta się o uporządkowaniu takich spraw. Porządki to też pierwszy krok do likwidacji – takie słowa można było usłyszeć w trakcie przerwy w obradach.
(lz)

Wydawca "TT"
FORTUNA RADZI...
PORTRET POWSTAŃCA
© 2006 papilar.pl