Tygodnik Tucholski
ul. Karasiewicza 3
89-500 Tuchola

Tel: 52 334 88 88
Fax: 52 334 88 88

listy@tygodnik.pl
Tygodnik Tucholski: | 2005 | | numer 1/2005 |
Przewodniczący odwołany
Tucholscy radni odwołali z funkcji przewodniczącego Stanisława W. Jego miejsce zajął Waldemar Kierzkowski.

Projekt uchwały w sprawie odwołania Stanisława W. z funkcji przewodniczącego Komisji Samorządu i Finansów Rady Miejskiej w Tucholi przygotowany przez radnych opozycji został przez wnioskodawców w trakcie sesji uchylony. W to miejsce tucholscy radni głosowali nad nowym projektem uchwały sporządzonym przez przewodniczącego rady miasta Ryszarda Wojciechowskiego. Nowy projekt był efektem pisma, które wpłynęło do rady miasta w grudniu ubiegłego roku. Adresatem był Stanisław W. W piśmie tym radny prosił o odwołanie go z funkcji przewodniczącego Komisji Samorządu i Finansów. Prośbę uzasadniał złym stanem zdrowia i podjęciem długotrwałego leczenia, które nie pozwala mu uczestniczyć w pracach komisji.

Za odwołaniem Stanisława W. głosowało 19 radnych. Wynikiem odwołania było też powierzenie wakatu przewodniczącego Komisji Samorządu i Finansów Rady Miejskiej w Tucholi innemu radnemu. Podczas sesji padła tylko jedna propozycja.

– Na przewodniczącego proponuję Waldemara Kierzkowskiego. Jest to osoba doświadczona – mówił Paweł Cieślewicz. Za proponowaną kandydaturą opowiedziało się 19 radnych.

Przypomnijmy, że Stanisław W. jest jednym z podejrzanych w sprawie dotyczącej nieprawidłowości w miejscowej spółdzielni mieszkaniowej.
Lucyna Zdanowska

Wydawca "TT"
FORTUNA RADZI...
PORTRET POWSTAŃCA
© 2006 papilar.pl