Tygodnik Tucholski
ul. Karasiewicza 3
89-500 Tuchola

Tel: 52 334 88 88
Fax: 52 334 88 88

listy@tygodnik.pl
Tygodnik Tucholski: | 2012 | | numer 3/2012 |
Do Tucholi ma trafić kilkanaście milionów złotych
To szansa na nowe miejsca pracy
W najbliższym czasie do Tucholi może trafić kilkanaście milionów złotych. O pieniądze z dotacji wnioskowała tucholska komunalka. Dzięki nim miałoby być rozbudowane i zmodernizowane składowisko odpadów w Bladowie.

- W ramach zadania powstaną sortownia i kompostownia odpadów wraz z niezbędną infrastrukturą oraz nowa kwatera – zapowiada prezes PK Małgorzata Oller.
Wniosek do marszałka

Modernizacja i rozbudowa składowiska odpadów w Bladowie to wniosek Przedsiębiorstwa Komunalnego, które przy współpracy z gminą Tuchola podjęło decyzję o jego rozbudowie oraz wyposażeniu w szereg dodatkowych elementów.

Złożony w urzędzie marszałkowskim wniosek otrzymał już pozytywną ocenę podczas preselekcji. Na tego rodzaju zadania w skali województwa urząd marszałkowski przeznaczył 20,6 mln zł. Najwięcej, bo ponad 11,5 mln ma otrzymać właśnie tucholskie PK. Wiąże się to również z tym, że bladowskie składowisko odpadów zostało wpisane w systemowe i kompleksowe rozwiązania przyjęte w gospodarce odpadami komunalnymi na terenie naszego województwa. Obsługuje gminy powiatu tucholskiego: miasto i gminę Tuchola, Cekcyn, Gostycyn, Kęsowo, Lubiewo i Śliwice, gminy powiatu sępoleńskiego: miasto i gminę Sępólno, miasto i gminę Kamień, miasto i gminę Więcbork, Sośno oraz należącą do powiatu bydgoskiego gminę Koronowo.

5 mln zł musi pochodzić z Tucholi

– W ramach zadania powstaną sortownia i kompostownia odpadów wraz z niezbędną infrastrukturą oraz nowa kwatera – wylicza prezes PK Małgorzata Oller. – Oprócz tego poddana zostanie rozbudowie i przebudowie sieć dróg technologicznych oraz istniejące obiekty. Mowa tu o budynku administracyjno-socjalnym, magazynach, wiatach, boksach, sieciach energetycznych, wodno kanalizacyjnych i teletechnicznych, drogach technologicznych, brodziku i punkcie zlewnym. Do tego dochodzi jeszcze zakup sprzętu i wyposażenia, takiego jak: stacja meteorologiczna, kompaktor, ładowarka, wózek widłowy, pryzmarka, hakowiec, kontenery oraz inne elementy wyposażenia.

Koszt inwestycji określony został na 16.500.000 zł netto (wraz z podatkiem – 20.295.000 zł).

11.550.000 zł ma pochodzić z dotacji Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, pozostała zaś kwota – 4.950.000 zł ze środków własnych. PK podjęło więc jednocześnie starania o uzyskanie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na jej spłatę zgodnie z porozumieniem o współpracy z gminą Tuchola PK będzie otrzymywało z budżetu gminy środki finansowe pochodzące z opłat środowiskowych za składowanie na sadowisku w Bladowie pochodzące z urzędu marszałkowskiego.

– Tak zbudowany model finansowy inwestycji i późniejszej eksploatacji składowiska w Bladowie pozwoli osiągnąć przez spółkę, gminę Tuchola oraz gminy współpracujące wymagany przepisami krajowymi i wspólnotowymi system funkcjonowania gospodarki odpadami przy zachowaniu prawidłowych relacji kosztowych i przychodowych – podsumowuje Małgorzata Oller.

Całe przedsięwzięcie przewiduje jeszcze jeden, ale bardzo ważny element. Jak przyznaje prezes PK, wiązać się również będzie z nowymi miejscami pracy.

Plan z Bydgoszczy wpłynie na inwestycję w Tucholi?

Kolejny etap oceny wniosku nastąpi w maju bieżącego roku. Do tej jednak pory PK i gmina Tuchola chcą dodatkowo uzyskać pewność, że kilkunastomilionowa inwestycja nie okaże się nierentowna. Z ostatnich bowiem informacji wynika, że w Bydgoszczy ma być budowana spalarnia śmieci, która mogłaby obsłużyć teren całego województwa. W takim wypadku rozbudowa tucholskiego składowiska nie przyniosłaby pożądanego zysku.

– Musimy mieć stuprocentową pewność, że w tym zakresie nie będzie konkurencji – usłyszeliśmy we wtorek od burmistrza Tadeusza Kowalskiego. – Dlatego też ze strony marszałka będziemy oczekiwać konkretnych deklaracji względem funkcjonowania gospodarki odpadami. Bez gwarancji nie możemy bowiem podejmować decyzji o tak ogromnym przedsięwzięciu – odpowiadał Kowalski.
Tekst i fot. Lucyna Zdanowska

Wydawca "TT"
FORTUNA RADZI...
PORTRET POWSTAŃCA
© 2006 papilar.pl