Tygodnik Tucholski
ul. Karasiewicza 3
89-500 Tuchola

Tel: 52 334 88 88
Fax: 52 334 88 88

listy@tygodnik.pl
Tygodnik Tucholski: | 2012 | | numer 3/2012 |
Sąd zostanie w Tucholi? Może
Przynajmniej z takimi nadziejami wrócili tucholscy samorządowcy ze spotkania z Jarosławem Gowinem, ministrem sprawiedliwości.

Lokalni samorządowcy mają nadzieję, że dzięki ich spotkaniu z ministrem sprawiedliwości, Sąd Rejonowy w Tucholi nie zostanie zlikwidowany.
Dorota Gromowska, starosta tucholski oraz Tadeusz Kowalski, burmistrz Tucholi w poprzednią środę (11 stycznia) wzięli udział w konsultacjach dotyczących reformy polskiego sądownictwa. Rozmowy odbyły się w resorcie sprawiedliwości w Warszawie.

– Oprócz nas obecni byli przedstawiciele samorządów z województw: kujawsko-pomorskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego – wylicza Tadeusz Kowalski. – Spotkał się z nami sam minister Gowin. Wysłuchaliśmy też prezentacji pracowników poszczególnych departamentów resortu. Byłem zaskoczony, że umożliwiono nam udział w konsultacjach. Mogliśmy zabrać głos.

Włodarz nie przepuścił okazji. Przedstawił wspólne stanowisko parlamentarzystów, starostów burmistrzów i wójtów z powiatów tucholskiego oraz sępoleńskiego. Wszyscy są przeciwni likwidacji Sądu Rejonowego w Tucholi i utworzeniu w jego miejsce zamiejscowego ośrodka świeckiego sądu.

– Zaznaczyłem, że popieramy w tej kwestii m.in. stanowisko Danuty Flinik, prezes Sądu Okręgowego w Bydgoszczy – relacjonuje Tadeusz Kowalski.

– Jarosław Gowin obiecał, że zajmie się naszymi argumentami pod kątem merytorycznym – mówi Dorota Gromowska. Przypomnijmy, że Rada Powiatu Tucholskiego pod koniec ubiegłego roku przyjęła negatywne stanowisko w sprawie propozycji przekształcenia sądu w zamiejscowy ośrodek. Zdaniem rajców przyniosłoby to tylko niewielkie oszczędności.

Starosta dodaje: – Jestem zbudowana przebiegiem spotkania w ministerstwie. Mam nadzieję, że w tucholskim sądzie nie dojdzie do żadnych zmian.

– Nie ma odwrotu od reformy sądownictwa. Taka jest puenta konsultacji – twierdzi Tadeusz Kowalski. – Mogą być jednak pewne odstępstwa od projektowanych zmian. Na przykład sąd, który według obecnych planów miałby stać się ośrodkiem zamiejscowym, pozostałby sądem rejonowym. Tymczasem sąd, który zgodnie z zamierzeniami nie ma być przekształcany, zostałby ośrodkiem zamiejscowym.

Nowy sposób organizacji sądów ma zacząć obowiązywać już od 1 lipca tego roku.

Do tematu wrócimy.
Tekst i fot. Agnieszka Wirkus

Wydawca "TT"
FORTUNA RADZI...
PORTRET POWSTAŃCA
© 2006 papilar.pl