Tygodnik Tucholski
ul. Karasiewicza 3
89-500 Tuchola

Tel: 52 334 88 88
Fax: 52 334 88 88

listy@tygodnik.pl
Tygodnik Tucholski: | 2012 | | numer 3/2012 |
Projekty, drogi i boisko
Blisko 8,7 mln zł mają kosztować inwestycje, które chce zrealizować gmina Śliwice. W tym roku zadania mają pochłonąć około 4,7 mln zł.

Wśród zaplanowanych na ten rok inwestycji w gminie Śliwice jest budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Śliwiczkach.
Część potrzebnych pieniędzy samorząd wysupła ze swojego budżetu. Poza tym może liczyć na unijne dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (w skrócie PROW).

Na liście zadań gminy znajduje się dziesięć pozycji. Nie jest wykluczone, że niektórych z nich nie uda się zrealizować w tym roku.

– Będzie to zależeć od tego, czy z różnych źródeł otrzymamy dotacje – tłumaczy Halina Sonik, skarbnik gminy Śliwice.

–---------

Zaplanowali inwestycje

Tegoroczne zadania inwestycyjne gminy Śliwice (w nawiasach podana jest ich wartość kosztorysowa):

– projekt budowy sieci wodociągowej do miejscowości: Śliwice Wądoły, Zarośle, Okoniny Nadjeziorne, Główka, Lińsk Wybudowania (127 tys. zł). Dotychczas inwestycja pochłonęła 64 tys. zł. W tym roku gmina chce z własnego budżetu wydać około 63 tys. zł;

– budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej z przyłączami do wsi Okoniny Nadjeziorne, Lińsk Wybudowania, Główka – etap I (3,1 mln zł). Samorząd wyda 1,8 mln zł własnych środków oraz 1,3 mln zł z PROW;

– przebudowa chodników przy drogach powiatowych (60 tys. zł). Gmina wyda w tym roku 20 tys. zł;

– utwardzenie nawierzchni dróg w Śliwicach (ponad 4 mln zł). Inwestycja pochłonęła już blisko 580 tys. zł. W tym roku gmina przeznaczy na jej realizację w przybliżeniu 250 tys. zł;

– instalacja systemu alarmowego w budynku sanitarnym w Łobodzie (10 tys. zł). Koszty pokryje samorząd;

– wykup nieruchomości (60 tys. zł). Koszty pokryje samorząd;

– ogrodzenie terenu Szkoły Podstawowej w Śliwicach (13 tys. zł). Koszty pokryje samorząd;

– projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łąski Piec (około 62 tys. zł). Koszty pokryje samorząd;

– poprawa stanu infrastruktury kulturalnej w gminie Śliwice poprzez remont świetlic wiejskich w miejscowościach Okoniny, Łąski Piec, Lisiny, Linówek, Krąg i Lipowa (około 850 tys. zł). Samorząd otrzymał na ten cel 500 tys. zł z PROW, resztę dołoży z własnego budżetu;

– budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Śliwiczkach (300 tys. zł). Koszty pokryje samorząd.
Tekst i fot. Agnieszka Wirkus

Wydawca "TT"
FORTUNA RADZI...
PORTRET POWSTAŃCA
© 2006 papilar.pl